עדכן או הקפץ את מודעתך לחץ כאן לפרסום מודעה לוח שותפויות ומשקיעים לוח עסקים למכירה


לחץ כאן למאמרים בנושא עסקיםא. מדיניות הביטולים של אתר שוק עסקים כפופה לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981
ב. ע"פ החוק כל הרוכש שירות רשאי לבטלו בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות יומיים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ג. מאחר ואתר שוק עסקים מספק את שירות פרסום המודעה המפורסמת על ידי המפרסם ובאחריותו, אין למעשה כל החזר כספי לאחר מילוי פרטי כרטיס האשראי, ביצוע התשלום, ופרסום המודעה.

ביטול עקב אי פרסום

א. למרות האמור לעיל רשאית (אך איננה חייבת) מערכת שוק עסקים לבטל הודעה שפורסמה באם תוכנה נוגד את צנעת הפרט, או כל הוראת חוק, או מדיניות החברה. במקרה זה יוחזר למפרסם הסכום ששולם על ידו בניכוי הוצאות גבייה אם ייגבו על ידי גורמים שונים, בהם, חברות האשראי וחברת אחסון האתר.
ב. במקרה של תלונה על מודעה אשר המחיר עבורה שולם אך לא פורסמה באתר, ייבדק העניין על ידי צוות שוק עסקים ובאם תימצא התלונה נכונה, יוחזר סכום התשלום במלואו.


ביטול עקב מכירת נשוא המודעה

א. באם ברצונו של מפרסם המודעה לבטל את מודעתו עקב מכירת נשוא המודעה, הינו רשאי לשלוח דואר אלקטרוני למערכת שוק עסקים ולהודיע על רצונו בביטול המודעה. אין מערכת שוק עסקים מחזירה תשלום כלשהו בגין ביטול מודעה גם אם הביטול נעשה זמן קצר ביותר לאחר פרסום המודעה באתר.
כל הזכויות שמורות לשוק עסקים 2013     הבהרות משפטיות     מדיניות ביטולים     יצירת קשר     מפת אתר     מאמרים     קישורים     גרפולוגיה משפטית     אתונה     לונדון
    איי יוון