עדכן או הקפץ את מודעתך לחץ כאן לפרסום מודעה לוח שותפויות ומשקיעים לוח עסקים למכירה


לחץ כאן למאמרים בנושא עסקים


  • תוכן המודעות המופיע באתר הינו על דעת המפרסמים ובאחריותם. אין הנהלת האתר אחראית לכל האמור במודעות הפרסום ולא תישא בכל אחריות לנזק בעקבות האמור במודעות המפורסמות באתר.
  • פרסום מידע ליצירת קשר ע"י המפרסמים באתר הינו באחריות המפרסמים בלבד. אין הנהלת האתר אחראית לאמיתות הפרטים הנמסרים או לדיוקם.
  • המחיר המוצע עבור עסק במוצע למסירה או למכירה באתר הינו הצעה בלבד. הנהלת האתר ממליצה בחום לחון את המחיר המוצע יחסית לעסקים אחרים בשוק, יחסית למחזור העסק ויחסית ליכולת החזרת השקעתך.
  • הנהלת האתר מבהירה בזאת כי לא תישא בכל נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המפורסם באתר זה.
  • כל המפרסם באתר מתחייב בעצם הפרסום כי הזכויות בנכס הנמכר הינן שלו וכי הוא רשאי מבחינה חוקית להציע את העסק למכירה.
  • הנהלת האתר רשאית לשנות מידי פעם את תוכנו של האתר ואת מראהו וזאת מבלי להודיע על כך למפרסמים באתר.
  • בפרסום פרטים ליצירת קשר, מודע המפרסם לכך שפרטיו יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. אין הנהלת האתר אחראית לנזק או הטרדה שייגרמו למפרסם בעקבות שימוש לרעה בפרטים שפרסם באתר.
  • אין הנהלת האתר אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מאבדן מידע מכל סיבה שהיא, לרבות הפסקת פעילות השרת, מחיקת המידע וכד'.
  • על השימוש והפרסום באתר יחולו דיני מדינת ישראל.
  • מקום השיפוט הבלעדי בכל דבר ועניין הנוגע לחוזה זה הינו בית המשפט בתל אביב
כל הזכויות שמורות לשוק עסקים 2013     הבהרות משפטיות     מדיניות ביטולים     יצירת קשר     מפת אתר     מאמרים     קישורים     גרפולוגיה משפטית     אתונה     לונדון
    איי יוון